Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Siedlcach

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach informuje, iż podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie składając pismo osobiście bądź przez posłańca w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach lub przesyłając pocztą bądź kurierem.

Podania w formie dokumentów elektronicznych wnosi się poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej - ePUAP na adres: /PIWSiedlce

Od dnia 1 czerwca 2024 r. podania wniesione na adres poczty elektronicznej (e-mail) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach pozostawione będą bez rozpoznania i bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych.

Składanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach lub osoby upoważnione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach do załatwiania spraw w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach na czas nieobecności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach oraz Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy:

poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00
W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

Liczba odwiedzin: 33572
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem